Dlaczego standardowe napięcie w gniazdku elektrycznym ma wartość 230V?

GniazdkaPrąd elektryczny jest jednym z dóbr, bez którego praktycznie nikt obecnie nie wyobraża sobie życia. Instalacje elektryczne są obecnie praktycznie w każdym miejscu, zasilając urządzenia i maszyny wręcz niezbędne do życia. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach każde gniazdko elektryczne zasilane jest prądem, który charakteryzuje się kilkoma podstawowymi własnościami jak częstotliwość, rodzaj oraz napięcie elektryczne.

Czym jest napięcie elektryczne i dlaczego napięcie w gniazdkach ma wartość 230 V?

Zgodnie z definicją napięcie elektryczne jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami pola lub obwodu elektrycznego, którą wyraża się w Voltach. Napięcie jest najważniejszym parametrem, który określa zdolność danej instalacji elektrycznej oraz źródła energii do wykonywania konkretnej pracy. W przypadku gniazdek w Polsce napięcie elektryczne wynosi 230 V. Wartość ta jest sprecyzowana za pomocą Polskiej Normy PN-IEC 60038 z dnia 18 marca 1999 r. i zgodnie z nią wynosi 230/400 V. Pierwsza liczba oznacza wartość nominalną fazową i dotyczy instalacji jednofazowych, druga natomiast dotyczy napięcia międzyfazowego. 

Wiele osób zastanawia się, skąd akurat pomysł na to konkretne napięcie prądu elektrycznego. Jest to pewnego rodzaju kompromis, a wartość ta pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy skutecznym dostarczaniem mocy do urządzeń a bezpieczeństwem osób, które korzystają z sieci. Zbyt niskie napięcie mogłoby powodować znaczne straty energii, natomiast za wysokie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu korzystających osób. Warto wspomnieć, że kontakt z prądem o tym napięciu również może być szkodliwe, jednak mniej groźne dla życia i zdrowia niż wyższe wartości napięcia.

Napięcie elektryczne w gniazdkach wynosi 230 V nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Bardzo ciekawą informacją jest to, że na przykład Stany Zjednoczony standardowo wykorzystują napięcie 120 V, jednak mają również dostęp do napięcia 240 V.  Ze względu na fakt, że przebudowanie całej sieci energetycznej w USA byłoby nieopłacalne, a większość urządzeń akceptuje zakres napięć zasilania przemiennego od 220-240V, natomiast urządzenia małej mocy zasilane są za pomocą niższego napięcia, nie ma potrzeby wprowadzania tam tak zmian w instalacjach.