Jakie są najczęstsze przyczyny zwarć elektrycznych?


Zgodnie z definicją zwarcie jest sytuacją, podczas której dochodzi do przeciążenia określonej instalacji, co skutkuje gwałtownym przepływem bardzo dużej ilości energii elektrycznej. Zwarcie elektryczne jest bardzo poważnym problemem, który może doprowadzić do zniszczenia urządzeń podpiętych do instalacji. Należy pamiętać, że zwarcia mogą stanowić także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających w danym budynku. Problem z instalacją elektryczną w najgorszym wypadku może doprowadzić nawet do pożaru.

Co najczęściej jest powodem zwarcia instalacji elektrycznej?

Jak już wspomniano, zwarcia mogą być powodowane przez różne czynniki. Można podzielić je na dwie podstawowe kategorie:

  • Czynniki elektryczne,
  • Czynniki nieelektryczne.

Do czynników elektrycznych zaliczane są między innymi różnorodne przeciążenia instalacji elektrycznej. Najczęściej spowodowane są poprzez podłączenie zbyt dużej ilości urządzeń elektrycznych do danej instalacji. Niekiedy przeciążenia mogą być skutkiem pomyłek łączeniowych, przepięć czy błędnie połączonych urządzeń w obwodzie. Aby uniknąć tego problemu, należy zlecić wykonywanie instalacji elektrycznej wyłącznie profesjonalistom z wiedzą i doświadczeniem.

Stosunkowo często powodem zwarcia elektrycznego jest długotrwała eksploatacja urządzeń, powodująca przeciążenie ruchowe maszyn, kabli oraz przewodów. Najczęściej skutkuje ono przegrzaniem izolacji i jej przebiciem. Do elektrycznych czynników zwarć elektrycznych zalicza się również zjawiska atmosferyczne jak na przykład silne wyładowania i burze. Do grupy nieelektrycznych czynników powodujących zwarcia zaliczyć można problemy z izolacją przewodów, powstałe poprzez jej zawilgocenie, uszkodzenie, wady fabryczne czy też niedelikatne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Zwarcia mogą być także powodowane przez zbytnie zbliżenie się przewodów linii napowietrznej, spowodowane silnym wiatrem. Mechaniczne uszkodzenie przewodów, słupów, kabli oraz izolatorów, a także nagłe opadnięcie szadzi również prowadzą do zwarć w instalacji elektrycznej.

Co zrobić, aby zapobiec powstawaniu zwarć elektrycznych?

Najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie się przed zwarciami jest zlecenie wykonania instalacji profesjonalistom. W późniejszym czasie bardzo ważne są regularne przeglądy i kontrole instalacji oraz urządzeń, dzięki którym wszelkie, uszkodzenia zostaną w porę wykryte i naprawione. Aby zabezpieczyć się przed zwarciami powodowanymi przez czynniki atmosferyczne, warto zastosować odpowiednie zabezpieczenia odgromowe.

Wróć