Rodzaje instalacji elektrycznych

ElektrycznośćPrąd elektryczny jest naszym towarzyszem w wykonywaniu większości czynności życiowych. Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużym jest ułatwieniem i dobrodziejstwem naszych czasów. Zazwyczaj uświadamiamy sobie wszechobecność prądu, kiedy dochodzi do usterek instalacji elektrycznych: brakuje światła, przestaje działać ogrzewanie, nie możemy włączyć telewizora lub nie działa winda. Czym w zasadzie są instalacje elektryczne i jakie są ich rodzaje?

Instalacje elektryczne – co to takiego?

Instalację elektryczną określa się, jako zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordynowanych funkcjach technicznych, które przeznaczone są do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do określonych odbiorników. Jest to sieć o napięciu znamionowym do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego. Instalacja elektryczna obejmuje zarówno kable elektroenergetyczne, przewody, urządzenia i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, sterujące, jak i zespoły prądotwórcze, urządzenia bezprzewodowego zasilania oraz baterie akumulatorowe.

Podział instalacji elektrycznych

Klasyfikacja instalacji elektrycznych opiera się na różnych kryteriach. Pierwszym z nich jest podział ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników, gdzie instalacje dzielimy na oświetleniowe i siłowe. Pierwsze z nich odpowiadają za zasilanie urządzeń oświetleniowych, podłączanych do gniazd jednofazowych oraz przenośne urządzenia o niewielkiej mocy takie jak sprzęt elektroniczny, AGD, komputery, grzejniki przenośne, czy bojlery. Instalacje siłowe odpowiadają natomiast za zasilanie silników elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych i grzejnych o znacznych mocach. Kolejne rodzaje instalacji elektrycznych są zależne od miejsca ich występowania. Możemy tu wyróżnić instalacje przemysłowe, występujące w zakładach przemysłowych wytwórczych i wydobywczych, np. w górnictwie i w hutnictwie, nieprzemysłowe, które mają swoje zastosowanie w budownictwie ogólnym, budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej oraz instalacje w rolnictwie i ogrodnictwie. Kolejnym kryterium podziału jest czas użytkowania, gdzie wyróżniamy instalacje stałe i tymczasowe (prowizoryczne). Natomiast ze względu na różne sposoby montażu wyróżniamy instalację wtynkową (na powierzchni ściany tuż pod warstwą tynku), podtynkową (poprzez umieszczenie specjalnych rurek na przewody elektryczne w rowkach tworzonych w ścianie) oraz natynkową (montowaną na ścianie za pomocą metalowych opasek).